Pazar, 29.03.2020, 14:46
Hoş geldiniz Гость | RSS

BU SİTE SADECE TIP DOKTORLARI İÇİNDİR. WEB SAYFAMIZDA BULUNAN BİLGİLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

Menü
Ara
BU SİTE SADECE TIP DOKTORLARI İÇİNDİR. WEB SAYFAMIZDA BULUNAN BİLGİLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. 
 

ANTİBİYOTİKLERİN PİYASA İSİMLERİ VE TİCARİ FORMLARI

PENİSİLİNLER
1- Penisilin-G ve depo türevleri:
Kristalize Penisilin-G : Penicillin-G (İ.E.Ulagay) (0,5-1 milyon Ü flac), Kristapen (Deva), Kristasil (Bilim), Pencrist (Fako) ,

Prokain Penisilin-G : Pronapen (Pfizer) (400-800.000 Ü flac), İecilline (İ.E.Ulagay), Devapen (Deva), Pencain-K 400-800 (Bilim)
Benzatin Penisilin-G: Penadur-LA (Wyeth)  (1,2-2,4 milyon Ü flac),  Deposilin (İ.E.Ulagay) (1,2-2,4, 0,6 milyon Ü flac), Pentin (Bilim) (1,2-2,4 milyon Ü flac)

2- Aside dayanıklı penisilinler:
Penisilin-V : Cliacil (Türk Hoechst) (0,6-1,2 milyon Ü tb, 0,3 milyon Ü süsp), Penos (Eczacıbaşı)
Azidosilin : Longatren (750 mg tb, 250 mg granül) (Bayer)

3- Antistafilokokkal penisilinler:
Flukloksasilin : Floksin (500 mg tb, 125-250 mg süsp) (Şanlı)

4- Genişçe spektrumlu penisilinler:
Ampisilin 
Alfasilin (Fako) ( 1 gr tb, 250-500 mg cap,  125-250 mg süsp, 250-500-1000 mg flac), Ampi (Radyum), Negopen (Deva), Makrosilin (Atabay), Ampisina (M.Nevzat), Topsilin (Toprak), Penbisin (İ.E.Ulagay), Silina (Hüsnü Arsan)
Amoksisilin : Alfoxil (Abfar) ( 250 mg cap, 0,5-1 gr tb, 125-250 süsp, 250-500-1000 mg flac), Remoxil (İ.E.Ulagay), Amoxicil (Tems.), Atoksilin (Atabay), Amosin (Şanlı), Demoksil (Deva), Largopen (Bilim), Amoksina (M.Nevzat), Topramaxin (Toprak), Bioksil (Günsa), Trimosin (SSK)
Bakampisilin : Bakamsilin (400-800 mg tb) (Koçak), Penbak (Eczacıbaşı), Bacampil (Fako)

5- Geniş spektrumlu penisilinler:
Mezlosilin : Baypen (Bayer) (0,5-1-2-5 gr flac)
Piperasilin : Pipraks (2 gr flac) (Eczacıbaşı)

6- Diğer penisilinler:
Amoksisilin+klavunat : Augmentin (Smith-Klein-Beecham) (625 mg tb, 156,25-312,5 mg süsp, 1200 mg flac, 1000 mg BID tb, 228 mg BID süsp, 457 mg BID süsp), Klavunat (Atabay), Klamoks (Bilim), Amoklavin (Deva), Amoksilav (İlsan), Klavupen (Toprak)
Ampisilin+sulbaktam : Duocid (Pfizer) (375 mg tb, 0,25-0,5-1-2 gr flac, 250 mg süsp), Alfasid (Biosen), Ampisid (M.Nevzat), Sultasid (Toprak), Combisid (Bilim), Duobactam (Eczacıbaşı), Sulcid (İ.E.Ulagay)

Penisiline karşı alerjisi olanlarda kullanılabilecek antibiyotikler:

1) makrolidler:

eritromisin, 

2) kinolonlar???

Solunum yolları için (gr+) için makrolid, batın ve idrar yolları için gr(-) kinolon daha uygundur....

 

SEFALOSPORİNLER: 1. kuşak Gram +++ ..... 3. kuşak Gram ---.
1.Kuşak:
Sefaleksin : Maksipor (Fako) (0,5-1 gr tb, 125-250 mg süsp), Sef (M.Nevzat)
Sefadroksil : Cefradur (Eczacıbaşı) (0,5-1 gr tb, 250 mg süsp), Duricef (B.Myers Squibb)
Sefalotin : Keflin (1 gr flac) (Lilly)
Sefazolin : Sefazol (M.Nevzat) (250-500-1000 mg flac), Cefamezin (Eczacıbaşı), Maksiporin (Fako), Cefozin (Bilim), İespor (İ.E.Ulagay)
Sefradin : Sefril (Bristol Myers) (250-500 mg cap, 250-500-1000 mg flac, 125-250 mg süsp)

2.Kuşak:
Sefoksitin : Mefoxin İM,İV (1 gr flac) (MSD)
Sefuroksim Zinnat (Glaxo Wellcome) (250-750-1000 mg flac), Multisef (M.Nevzat)
Sefuroksim aksetil : Zinnat (Glaxo Wellcome) (125-250 mg tb, 125 mg süsp), Cefatin (Roche), Oraceftin (Biosen), Aksef (Nobel), Cefaks (Deva)
Sefaklor : Ceclor (Lilly) (250-500 mg cap, 125-250 mg süsp), Kefsid (Turgut), Losefar (Eczacıbaşı)
Sefprozil: Serozil (Bristol-Myer-Squibb) (500 mg tb, 250 mg süsp)

3.Kuşak:
Seftriakson : Rocephin (Roche)  (0,5-1 gr flac), Cephaxon (Toprak), Forsef (Bilim), İesef (İ.E.Ulagay), Nevakson (M.Nevzat), Unacefin (Fako), Desefin (Deva)
Sefiksim : Suprax (Eczacıbaşı) (400 mg tb, 100 mg süsp)
Sefoperazon : Cefobid (Pfizer) (0,5-1 gr flac), Sulperazon (Pfizer) (sulbaktam içeriyor), Primasef (M.Nevzat)
Seftazidim : Fortum (Glaxo Wellcome) (0,5-1-2 gr flac), Seftaz (Lilly)
Sefotaksim : Claforan (Türk Hoechst) (0,5-1-2 gr flac), Sefagen (Bilim), Sefoksim (Fako), Betaksim (M.Nevzat), Sefotak (Eczacıbaşı), Taxocef (Toprak)
Seftizoksim : Cefizox (Eczacıbaşı) (0,5-1 gr flac)

AMFENİKOLLER
Kloramfenikol : Kemicetine (Carlo Erba) (250 mg cap, 1 gr flac, 125 mg süsp), Biomisetin (Radyum), Armisetin (Günsa)
Tiamfenikol : Urfamycin (Bilim) (250-500 mg cap, 100 mg süsp, 500-750 mg flac), Tiofen (Sanovel), Thiophenicol (Sanofi Doğu), Tiamisetin (Sistem), Tiamycin (Tripharma)

LORAKARBEFLorabid (Lilly) (200-400 mg caps, 100-200 mg süsp.)
İMİPENEM Tienam (MSD) (500 mg flac)
AZTREONAM Azactam (Bristol-Myers-Squibb) (0,5-1 gr flac)

MAKROLİDLER
Eritromisin : Erythrocin (Abfar) (250-500 mg tb, 200 mg granül, 100 mg süsp), Erimicin (Şanlı), Eritro (Koçak), Eritrosif (Yeni)
Roksitromisin : Rulid (Türk Hoechst) (150 mg tb), Ritosin (Biofarma),  Remora (Nobel), Roksolit (Eczacıbaşı), Roksimin (İl-Ko)
Klaritromisin : Klacid  (Abbott) (250-500 mg tb, 125 mg süsp), Klacid MR (Abbott), Macrol (Sanovel), Klarolid (İlsan), Klax (Toprak), Claricide (Bilim), Klaromin (Eczacıbaşı), Deklarit (Deva), Laricid (Biofarma)
Azitromisin : Zitromax (Pfizer)(500 mg tb, 200 mg süsp), Azacid (Biosen), Azro (Eczacıbaşı), Azitro (Deva)
Troleandomisin : Tao (Pfizer) (500 mg tb), Tekmisin (Şanlı)
Spiramisin : Rovamycine (ERP) (0,5-1 gr tb)

LİNKOZAMİDLER
Linkomisin : Lincocin (Eczacıbaşı) (300 mg flac, 600 mg amp), Linkomisin-İE (İ.E.Ulagay), Linkosol (Haver), Linmisin (Öztürk), Linsif (Sifar), Linkoles (Aroma), Linosin (Deva), Linconobel (Nobel)
Klindamisin : Cleocin (Eczacıbaşı) (150 mg cap, 75 mg granül, 150 mg amp), Klindan (Bilim) (150 mg cap, 300-600 mg amp), Clin (İ.E.Ulagay),  Klinoksin (Deva), Kliptosin (Toprak)

TETRASİKLİNLER
Tetrasiklin : Tetra (M.Nevzat) (250-500 mg cap), Tetralet (Fako), Tetramin (Adeka), Ultratet (Radyum)
Oksitetrasiklin : Terramycin  (Pfizer) (göz, deri merhemi), Polimisin (Koçak)
Doksisiklin : Tetradox  (Fako) (100 mg cap), Monodox (Deva), Doksin (M.Nevzat)

AMİNOGLİKOZİDLER
Gentamisin : Genta (İ.E.Ulagay) (20-40-80 mg amp), Garamycin (Eczacıbaşı), Gensif (Sifar), Genthaver (Haver), Gentreks (Bilim) Getamisin (Deva), Getamin (Fako)
Streptomisin : Strep-Deva (Deva) (0,5-1 gr flac), Streptomycin, Streptomycin-İE (İ.E.Ulagay)
Tobramisin : Nebcin (Lilly) (20-80 mg amp), Tobel (Nobel), Tobrased (Bilim)
Amikasin : Mikasin (Abfar) (100-250-500 mg amp), Amikaver (Haver), Amikozit (Eczacıbaşı)
Netilmisin : Netromycine (50-150 mg amp) (Eczacıbaşı)

 

TMP-SMX (Co-trimaksazol)
Bactrim (Roche) (480 mg tb, 960 mg fort tb, 240 mg süsp, 960 mg amp), Septrin (Glaxo Wellcome), Bakton (İlsan), Baktrisid (Fako), Bibakrim (Biokem), Biotrin (Sanofi Doğu), Kemoprim (İ.E.Ulagay), Metoprim (Münir Şahin), Mikrosid (Günsa), Sulfaprim (SSK), Trimoks (Atabay)

KİNOLONLAR
Siprofloksasin : Ciproxin (Bayer) (250-500 mg tb, 100-200 mg infüzyon), Ciflosin (Deva), Cipro (Biofarma), Ciproktan (Koçak), Ciprolon (Haver), Proxacin (Biosen), Roxin (İ.E.Ulagay), Sanset (Sanovel), Sifloks (Eczacıbaşı), Siprobel (Nobel)
Ofloksasin : Tarivid  (Türk Hoechst) (200 mg tb, 200 mg amp), Girasid (Abfar), Kozoksin (Biokem), Menefloks (M.Nevzat), Ofkozin (Koçak), Oflocide (Abdi İbrahim), Urosin (Yeni)
Pefloksasin : Peflacine (ERP) (400 mg tb, 400 mg amp)
Levofloksasin : Tavanic (Türk Hoechst) (500 mg tb, 500 mg flac)

VANKOMİSİN
Vancocin-CP (500 mg flac) (Lilly), Vancomycin HCL (Abbott)

ANAEROBİKLER
Metronidazol : Flagyl (Eczacıbaşı) (500 mg tb, %0,5 enjektabl, 125 mg süsp), Metrajil ( Mulda) (250 mg tb), Nidazol (İ.E.Ulagay)  (500 mg tb, %0,5 enjektabl)
Tinidazol : Fasigyn (500 mg tb) (Pfizer) 

Ornidazol : Biteral  (Roche) (250 mg tb, 500 mg amp), Ornisid (Abdi İbrahim), Ornidal (Fako), Ornitop (Toprak).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER
1 Amoksisilin KY
2 Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral) UH-P
2.1 Amoksisilin-Klavulanat (Oral) KY
3 Ampisilin KY
4 Ampisilin Sulbaktam (Parenteral) UH-P
4.1 Ampisilin Sulbaktam Oral KY
5 Azidosilin KY
6 Bakampisilin KY
7 Mezlosilin UH-P, A 72
8 Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil) KY
9 Piperasilin UH-P, A 72
10 Piperasilin-Tazobaktam EHU
12 Tikarsilin Klavulanat EHU
13 Karbenisilin UH-P, A 72

B) SEFALOSPORİNLER
1. Kuşak Sefalosporinler
14 Sefadroksil KY
15 Sefaleksin KY
16 Sefazolin KY
17 Sefradin KY
18 Sefalotin KY

2. Kuşak Sefalosporinler
19 Sefaklor KY
20 Sefoksitin UH-P
21 Sefprozil KY
22 Sefuroksim (Parenteral) UH-P
22.1 Sefuroksim Aksetil KY
23 Lorakarbef KY

3. Kuşak Sefalosporinler
24 Sefiksim KY
25 Sefodizim UH-P
26 Sefoperazon UH-P, A 72
27 Sefoperazon-Sulbaktam EHU
28 Sefotaksim UH-P, A 72
29 Seftazidim UH-P, A 72
30 Seftizoksim UH-P, A 72
31 Seftriakson UH-P, A 72 APAT’TA KY (Bakınız 6/a)
31/A Sefditoren KY

4. Kuşak Sefalosporinler
32 Sefepim EHU
C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER
Monobaktamlar
33 Aztreonam UH-P, A 72

Karbapenemler
34 İmipenem EHU
35 Meropenem EHU

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
A) MAKROLİDLER
36 Azitromisin KY
37 Diritromisin KY
38 Eritromisin KY
39.1 Klaritromisin Oral KY
39.2 Klaritromisin MR KY
39.3 Klaritromisin Paranteral UH-P
40 Roksitromisin KY
41 Spiramisin KY
42 Treoleandomisin KY
43 Telitromisin KY

B) LİNKOZAMİDLER
44 Klindamisin KY
45 Linkomisin KY
46 Doksisiklin KY
47 Tetrasiklin KY
48 Tetrasiklin – Nistatin KY
49 Oksitetrasiklin KY

3- AMFENİKOLLER
50 Kloramfenikol KY
51 Tiamfenikol KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
52 Amikasin UH-P
53 Gentamisin KY
54 İsepamisin EHU
55 Kanamisin ve Türevleri KY
56 Neomisin ve Kombinasyonları KY
57 Netilmisin UH-P
58 Streptomisin KY
59 Tobramisin Parenteral UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
60 Siprofloksasin Oral KY
60.1 Siprofloksasin Parenteral UH-P, A 72
61 Enoksasin KY
62 Levofloksasin Oral KY
62.1 Levfoloksasin Parenteral UH-P, A 72
63 Norfloksasin KY
64 Ofloksasin Oral KY
64.1 Ofloksasin Parenteral UH-P, A 72
65 Pefloksasin Oral KY
65.1 Pefloksasin Parenteral KY
66 Moxifloksasin Oral KY
66.1 Moxifloksasin Parenteral UH-P, A 72
67 Lomefloksasin KY

6- ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A) ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER
68 Flukloksasilin KY
69 Nafsilin UH-P

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER
70 Vankomisin EHU**
71 Teikoplanin EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)
72 Basitrasin KY
73 Polimiksin B KY
74 Kolistin ve Türevleri KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
75 Fusidik Asit ve Tuzları KY
76 Mupirosin KY
77 Linezolid EHU

7- ANSAMİSİNLER
78 Rifabutin UH-P
79 Rifamisin KY
80 Rifampisin KY

7- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI
81 Sulfisoxazole KY
82 Sulfadiazin KY
83 Sulfametoksipridazin KY
84 Sulfametoksazol KY
85 Trimetoprim KY
86 Trimetoprim Sulfametoksazol KY

8-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER
87 Metronidazol Parenteral KY
88 Metronidazol (üre kombinasyonları dahil) KY
89 Ornidazol KY
90 Seknidazol KY
91 Tinidazol KY

9-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER
92 Amfoterisin B (Klasik) UH-P, A 72
93 Kaspofungin Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
94 Flukonazol Parenteral UH-P, A 72
94.1 Flukonazol Oral ve Diğer Formları KY
95 Itrakonazol UH-P
96 Ketokonazol KY
97 Lipid Komplex Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
98 Lipozomal Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
99 Terbinafin KY
100 Griseofulvin KY
101 Varicanazole Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
102 Sertakonazole KY
103 Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil) KY
104 Natamisin (Pimarisin) KY
105 Mikonazol KY
106 Oksikonazol KY
107 İzokonazol KY

10-ANTİVİRAL İLAÇLAR
A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR
108 Abacavir EHU
109 Stavudin EHU
110 Zalsitabin EHU
111 İndinavir EHU
112 Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil) EHU
113 Nevirapin EHU
114 Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil) EHU
115 Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil) EHU

B) DİĞER ANTİVİRALLER
116 Asiklovir Oral KY
116.1 Asiklovir Parenteral EHU
117 Famsiklovir UH-P
118 Gansiklovir EHU
119 Valasiklovir UH-P
120 Lamivudin 100 mg UH-P
121 Ribavirin UH-P
122 Didanozin EHU
123 Efavirenz EHU
124 Adefovir, Entakavir Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak
125 Zanamivir UH-P
126 Oseltamivir UH-P
127 Brivudine Oral UH-P

11-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *
128 Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil) KY
129 İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil) KY
130 P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları UH-P
131 Pirazinamid KY
132 Etionamid UH-P
133 Sikloserin UH-P
134 Tiasetazon UH-P
135 Morfozinamid KY
136 Protionamid UH-P
137 Rifabutin UH-P
138 Rifampisin KY
139 Streptomisin KY
* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

12- DİĞERLERİ
140 Üriner Antiseptikler KY
141 Fosfomisin KY
142 Nimesulid, Etodolak 400 mg KY
143 Morfin, Petidin UH-P
144 Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin UH-P
145 Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin. Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak
146 Alfuzosin,Tamsulosin, Terazosin UH-P
147 İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat UH-P
148 Apomorfin UH-P
149 Finasterid UH-P (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç, bu form ödenmemektedir), ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
150 Esomeprazol. 1) Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya, 2) İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya, 3)Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya, 4) Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi, halinde bedeli ödenir.
151 Rabeprazol UH-P
152 Suni gözyaşı. Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
153 Kortikosteroidli tek doz göz damlaları. Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
154 Oksimetolon. İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
155 Disülfiram. Psikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
156 Kabergolin UH-P
157 Kenodoksikolik Asit. İç hastalıkları veya Genel cerrahi uzmanı veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
158 Entakapon ve kombinasyonları, Rasajilin Nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
159 Allantoin + heparin + excractum cepae UH-P
160 Demir-Dextran UH-P
161 Deferoksamin metansülfonat. İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
162 Lizürid Maleat UH-P
163 Amifostin. Kemoterapi ve radyoterapide raporla
164 Üre içeren preparatlar. UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir
165 Fondaparinux. Ortopedi uzmanınca
166 Deferipron. Erişkin veya Çocuk Hematoloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
167 Kollojen UH-P
168 8- Metoksipsoralen UH-P
169 İloprost trometamol (İntravenöz formları). Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.
170 Modafinil UH-P
171 Pergolid mezilat. Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
172 Pramipexol Hidroklorür. Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
173 Bornaprin Hidroklorür. Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
174 Dornaz alfa. Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin verdiği heyet raporu ile tüm hekimlerce
175 Ranitidin Bizmut Sitrat UH-P
176 Ropinirol. Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
177 Tolterodine-L Üroloji ve Nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
178 Oksibutinin
179 Trospiyum
180 Naferalin Asetat UH-P
181 Testosteron. Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi Uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
182 Ursedoksikolik Asit. İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
183 Demir III hidroksit Sükroz UH-P
184 Tagaserod maleat. Gastroenteroloji veya İç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
185 Potasyum sitrat (5 mEq ). Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince, veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
186 Isotretinoin+Eritromisin Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince
187 Multivitamin Pronatal Sadece gebelikte
188 Darifenasin. Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

189 Propiverin. Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI VE SINIF ÖZELLİKLERİ 

►BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER 
     Molekülünün antibakteriyel etkisinden sorumlu çekirdek kısmında B-laktam halkası içeren antibiyotiklere B-laktam antibiyotikler veya kısaca B-laktamlar adı verilir. B-laktam halkası biri azot, üçü karbon olan 4 üyeli doymuş bir halkadır. 
B-laktam antibiyotiklerin 5 grubu şunlardır; 
1-Penisilinler, 
2-Sefalosporinler, 
3-Karbapenemler, 
4-Monobaktamlar, 
5-B-laktamaz inhibitörleri (klavamlar). 

  
    PENİSİLİNLER 
    Penisilinler, güçlü bakterisid etkileri yanında toksisiteleri nisbeten düşük olan ve sık kullanılan doğal ve yarı sentetik antibiyotiklerdir. İlk olarak 1929'da Fleming tarafından doğal penisilin bulunmuş ve ilerleyen zaman içerisinde doğal penisilinlerin çeşitli sakıncalarını düzelten yarı sentetik penisilinler geliştirilmiştir. Yarı sentetik penisilinler ya doğal penisilinin yapısının kimyasal manüplasyonlarla değiştirilmesi yada çoğu zaman olduğu gibi penisilin molekülünde ana iskeleti oluşturan 6-aminopenisilanik aside uygun bir yan zincir eklenmesi ile elde edilirler.
    Penisilinler, duyarlı bakterilerin murainden oluşan hücre duvarını etkileyerek bakterisid etki gösterirler.
    Penisilinlere karşı rezistans kazanılması şu mekanizmalar ile olur; 
    1-Periplazmik aralıkta yerleşmiş olan veya buradan hücre dışına salgılanan -laktamaz enzimleri tarafından penisilinlerin, -laktam halkalarının açılmasıyla inaktivasyonları, 
    2-Transpeptidazların ve bakteri çeperindeki diğer penisilin bağlayan proteinlerin ilaca karşı afinitesinin azalması, 
    3-Hücre çeperinin permiabilitesinin azalması sonucu ilacın bakteri çeperindeki periplazmik aralığa girmesinin zorlaşması. 
    
Penisilin türleri; 
    1-Penisilin-G ve depo türevleri, 
    2-Aside dayanıklı penisilinler 
    -Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin), 
    -Azidosilin 
    3--laktamazlara (penisilinazlara) dayanıklı  penisilinler 
    -Metisilin 
    -Nafsilin 
    -İzoksazolil penisilinler 
    oOksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin 
    4-Genişçe spektrumlu penisiller, 
    -Ampisilin 
    -Amoksisilin, 
    -Bakampisilin 
    5-Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin) 
    -Karboksipenisinilinler 
        oKarbenisilin, Tikarsilin 
    -Asilüreidopenisilinler 
         oAzlosilin, Mezlosilin, Piperasilin 
    6-Diğer penisilinler 
    -Amidinopenisilinler 
    - ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları 
    oAmoksisilin+klavulanik asid 
    oAmpisilin+sulbaktam 
    oTikarsilin+potasyum klavulanat 
  
►SEFALOSPORİNLER 
  
    Kimyasal yapıları bakımından ve antibakteriyal etki mekanizmaları yönünden penisilinlere benzerler. Sefalosporinlerin ana çekirdeğini sefem türevi olan 7-aminosefalosporanik asid oluşturur. 
    Sefalosporinler kronolojik esasa dayanan ve antibakteriyel spektrumdaki gelişmeyi yansıtması yönünden pratik değeri olan bir sınıflandırma şekline göre üç kuşak halinde sınıflandırılırlar.  
1.kuşaktan 3.kuşağa, Gram (+) etkinlik azalır, GRAM (-) etkinlik ARTAR. 

Sınıflandırılmış sefalosporinler ve veriliş yolları

1.kuşak

2.kuşak

3.kuşak

Sefaleksin Pivsefaleksin Sefaloglisin Sefadroksil Sefalotin Sefazolin Sefradin

PO
PO
PO
PO
İV, İM
İV, İM
PO,İM

Sefoksitin Sefamandol Sefotetan Sefuroksim Sefuroksim aks.  
Sefprozil Sefaklor

İV, İM
İV, İM
İV, İM
İM, İV
PO
PO
PO

Seftriakson
Sefiksim
Sefoperazon
Sefpodoksim
Seftazidim
Sefotaksim
Seftizoksim

İV, İM
PO
İV, İM
İV,İM
İV,İM
İV,İM
İV,İM

Sefroksadin

PO

   

Moksalaktam

İV,İM

Sefatrizin

PO

   

Sefsulodin

İV

  

►İMİPENEM 
     Klinik kullanıma ilk giren karbapenem türevi antibiyotiktir. Penisilin ve sefalosporinlere rezistan bakteri türlerinin çoğuna karşı etkilidir. Antibakteriyel spektrumu daha geniştir. Bu bakımdan 3. kuşak sefalosporinlere üstünlük gösterir. Halen mevcut B-laktam antibiyotiklerin en geniş spektrumlusudur. İV yolla kullanılır.   
►AZTREONAM 
     Antibakteriyel tedaviye ilk giren monobaktam ilaçtır. Tamamıyla sentetiktir. Nispeten dar spektrumludur. Gram (-) bakteri enfeksiyonlarında aminoglikozidler yerine kullanılabilir. İM yada İV yoldan verilir. 
  
MAKROLİD ANTİBİYOTİKLER 
     
►MAKROLİDLER
ERİTROMİSİN  
    Bakterilerin, ribozomlarının 50 S alt birimlerine bağlanarak aynı yere t-RNA molekülünün bağlanmasını ve peptid zincirinin uzamasını önler. Böylece bakteri hücresinde protein sentezini engeller. Dar spektrumlu antibiyotiktir. Eritomisinin antibakteriyel spektrumu penisilin G'ninkine benzer. Gram (+) kok ve basillere karşı güçlü etkinlik gösterir. 
  
    ROKSİTROMİSİN  
    Eritromisinin daha lipofilik olan ve 16 üyeli lakton halkası içeren eter oksim türevidir. Antibakteriyel  spektrumu eritromisininki gibidir. Mide asidine dayanıklıdır. Oral biyoyararlanımı eritromisinden 2 kat fazladır. Adenoid dokularda plazmadakinden yüksek konsantrasyonlarda toplanır. Bu dozda verildiğinde plazmada oluşan konsantrasyon 6x500 mg. dozunda verilen baz eritromisininkinden daha yüksektir. Yemekten en az 30 dakika önce alınması biyoyararlanımının azalmasını engeller. 
  
    KLARİTROMİSİN  
    Roksitromisin gibi aside dayanıklı ve uzun etkili bir eritromisin türevidir. Antibakteriyel spekturumu, eritromisininki gibidir. Minimal inhibitör konsantrasyon değeri eritromisininkinin yarısı kadardır. Adenoid dokularda, akciğerde ve fagositik hücrelerde serumdaki düzeyinin hayli üstündeki konsantrasyonlarda toplanır. 
  
AZİTROMİSİN  
    15 üyeli lakton halkası içerir. Antibakteriyel spektrumu eritromisine benzer. Mide asidine dayanıklıdır. Süspansiyon formunun emilimi besinlerle etkilenir, bundan dolayı yemeklerden en az 1 saat önce alınmalıdır. 
  
    Diğer Makrolid Antibiyotikler 
•     Troleandomisin 
•     Rozaromisin 
•     Spiramisin 
  
►LİNKOZAMİDLER  
    Bu grupta, linkomisin ve klindamisin bulunur. Linkomisin, doğal antibiyotiktir. Klindamisin ise, linkomisin molekülünde bir hidroksil grubu yerine bir klor atomunun sokulması ile elde edilen yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Yapılarındaki bu ufak değişikliğe rağmen farmakokinetik ve farmakolojik özelliklerinde belirgin farklılığa neden olur. Klindamisin barsaktan daha kolay emilmesi, antibaktariyel etkinliğinin daha güçlü olması ve daha az toksik olması nedeni ile linkomisine üstünlük gösterir. Klindamisin, eritromisine oranla daha toksik bir antibiyotiktir. 
    Linkozamidler bakterilerin 50 S ribozomal alt birimlere bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe ederek bakteriostatik etkinlik gösterir. Dar spektrumludurlar. Esas olarak, gram (+) bakteri türlerinin çoğuna ve gram (-) anaerob patojen bakterilerin bazı türlerine karşı etkilidirler. Klindamisin Bacteroides’lere karşı güçlü etkinlik gösterir ve en tercih edilen antibiyotiktir. Klindamisin, linkomisin ve eritromisin arasında çapraz rezistans durumu vardır. 
  
►TETRASİKLİNLER  
    Tetrasiklinler yapıca birbirine çok yakından benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan naftasenkarboksamid'den türeyen geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakteriostatik etki oluştururlar. Bakteri hücresi içine girdikten sonra ribozomların 30 S alt birimine bağlanırlar ve böylece 50 S alt birimlerinin akseptör noktasına aminoasil transfer RNA'nın bağlanmasını bloke ederler ve peptid zincirine aminoasid eklenmesini olanaksız duruma getirirler. 
    Tetrasiklinler oldukça fazla sayıda ve çeşitli gruplardan bakterilere ve ayrıca riketsiyalara, klamidyalara, spiroketlere, mycoplasmalara, leptospiralara ve bazı protozoonlara karşı etkilidirler. Bu nedenle en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. 
  
    Tetrasiklin türleri: 
•     Tetrasiklin ve oksitetrasiklin: Kısa süre etkili ve en ucuz tetrasiklinlerdir. 
•     Demetilklortetrasiklin: Orta süre etkilidir. 
•     Doksisiklin: Uzun süre etkilidir. 
•     Minosiklin: Doksisikline benzer. 
   
►AMFENİKOLLER  
    Bu grupta kloramfenikol ve tiamfenikol bulunur. Kloramfenikol, 4 önemli özelliği nedeni ile diğer antibiyotiklerin çoğuna göre üstünlüğü olan bir ilaçtır. Bu özellikler geniş spektrumlu oluşu, yan etki insidansının düşük oluşu, vücutta dağılımının iyi olması ve fiyatının ucuz olmasıdır. Ancak, çok seyrek de olsa ölümle sonuçlanan irreversibl aplastik anemi yapması bu üstünlükleri üzerine gölge düşürür. 
    Kloramfenikol geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Gram (+) kok, aerob ve anaerob gram (+) basiller, gram (-) bakterilerin çoğuna karşı duyarlıdır. Enterobakter ailesine karşı etkinliği değişkendir. 
    Kloramfenikol, bakteri ribozomlarının 50 S alt birimine bağlanarak peptidil transferaz enzimini bloke eder ve böylece protein sentezini reversibl bir şekilde inhibe ederler. 
    Kloramfenikol, tedavi dozlarında karaciğer mikrozomal enzimlerini inhibe ettiği unutulmamalı ve beraberinde kullanılan ilaçlarla olabilecek etkileşimi bilinmelidir. 
  
►AMİNOGLİKOZİDLER  
    Bu grupda bulunan antibiyotikler, streptomisin, gentamisin, tobramisin, amikasin, paramomisin, neomisin, viomisin, sisomisin ve netilmisindir. Aminoglikozidler, penisilinler ve sefalosporinler ile geçimsizlik gösterirler, kimyasal olarak birleşip birbirlerini inaktive ederler. 
    Etki mekanizmaları, spektrumları ve toksik etkileri birbirlerine benzer. Mutad dozları ile vücut sıvılarında elde edilen konsantrasyonlarda genellikle bakterisid etki gösterirler. 
    Gram (-) aerobik basiller üzerine diğer antibiyotiklerden daha fazla etki göstermesi, hızlı bakterisid etki yapması, nisbeten ucuz ilaçlar olması üstünlükleridir. Terapötik indekslerinin küçük olması, ağız yolu ile kullanılamaması, nefrotoksik ve ototoksik etki potansiyellerinin bulunması, bakteride nisbeten çabuk direnç gelişimine neden olması sakıncalarıdır. 
    Bakteri ribozomlarının 30 S alt birimine irreversibl bağlanarak, ribozomlarda protein sentezini inhibe eder ve m-RNA'nın taşıdığı genetik kodun yanlış okunmasına neden olurlar. 
    Aminoglikozidler esas olarak dar spektrumlu antibiyotiklerdir. Bunlara en duyarlı olan bakteri grubu gram (-) aerobik basillerdir. 
  
    Aminoglikozid Türleri: 
•     Gentamisin : Vestibülotoksik etkisi daha ön plandadır. 
•     Streptomisin: Vestibülotoksik etkisi daha belirgindir, nefrotoksik etkisi diğer aminoglikozidlere oranla daha azdır. 
•     Tobramisin: Gentamisine benzer, ancak pseudomonaslara daha etkilidir. 
•     Amikasin 
•     Kanamisin 
•     Netilmisin 
•     Neomisin 
•     Paramomisin 
•     Viomisin 
  
 ►Sülfonamidler ve Trimetoprim

TRİMETOPRİM - SULFAMETOKSAZOL (TMP-SMX)  
    Ko-trimoksazol olarak da bilinir. Sulfametoksazol (SMX), bir sulfonamiddir. Sulfonamidler para-animo-benzoatın folik aside modifikasyonu-nu kompetitif olarak inhibe ederler. Trimetoprim (TMP), bakteriyel dihidrofolat redüktazı kompetitif olarak inhibe eden bir diaminopirimidin'dir. Her iki ilaç tek başlarına kullanıldığında görülmeyebilecek olan sinerjistik bakterisid etkiye yol açarak birçok gram (+) ve (-) bakterileri etkiler. TMP-SMX'un genişçe bir spektrumu vardır. Genel bir kural olarak, TMP-SMX'un içindeki iki antibakteriyel ilacın maksimum sinerjistik etkinliği, her iki ilaca da duyarlı olan bakteri türleri üzerinde meydana gelir. Etkinliğin belirlenmesinde TMP'e duyarlılık daha önemlidir. 
  
►KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER  
    Tamamen sentetik olan bu grubun ilk üyesi nalidiksik asiddir. Bu grupda ayrıca; ciprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, pefloksasin, fleroksasin, enoksasin ve levofloksasin bulunur. 
    Kinolonlar, DNA-giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterirler. Kinolonların etkisine maruz kalan bakteriler bölünemezler, anormal şekilde uzayıp ölürler. Daha fazla gram (-) ler olmak üzere gram (+) bakterilere de etkilidirler.

►VANKOMİSİN  
    Yapıca diğer antibiyotiklerin hiçbirine benzemez. Bakteride peptidoglikan zincirinin devamını kırar, sitoplazmik membran yapısını bozar, RNA sentezini durdurarak hücre duvarı sentezini inhibe eder. Antibakteriyel spekturumu dardır. Esas olarak gram (+) kokları ve Clostridium'ları etkiler. 
    Sadece İV yolla kullanılabilir. Toksisitesi ve fiyatı fazla olan bir antibiyotiktir. 
  
►ANTİ-ANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER  
    Penisilin G, antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, imipenem, B-laktam+B-laktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikol anti-anaerobik etkinlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 5-nitroimidazol'lerin anti-anaerobik etkinlikleri vardır. 
      5-nitroimidazol grubu anti-anaerobikler: 
•     Metronidazol, 
•     Tinidazol, 
•     Ornidazol 
    Bu üç ilacın farmakokinetik ve farmakolojik nitelikleri bakımından birbirlerine çok benzerler. Bakterisid etki gösterirler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Antibakteriyel İlaçlar:
Penisilinler
Sefalosporinler ve Diğer Beta Laktamlar
Tetrasiklinler
Aminoglikozidler
Makrolidler
Klindamisin ve Linkomisin
Diğer Antibakteriyaller
Sülfonamidler ve Trimetoprim
Tüberküloz ilaçları
Lepra İlaçları
Metronidazol ve Tinidazol
Kinolonlar
İdrar Yolu Enfeksiyonları


2.    Antifungal İlaçlar:
Amfoterisin
Flukonazol
Griseofulvin
İtrakonazol
Ketokonazol
Mikonazol
Nistatin
Terbinafin
Flusitozin


3.    Antihelmintik ilaçlar:
Oksiyürler
Askarisidler
Tenya İlaçları
Kancalı Kurtlara Yönelik Tedavi
Şistozomisidler
Filarisidler
Kutanöz Larva Migrans İlaçları
Strongloidazis İlaçları


4.    Antiprotozoal İlaçlar:
Antimalaryaller
Amibisidler
Trikomonasidler
Antigiardiyal İlaçlar
Layşmanyasidler
Tripanosidler
Toksoplozmoz ilaçları
Pneumocystis Pnömonisi


5.    Antiviral İlaçlar:
Herpes Simpleks ve Varicella-Zoster
HIV virüsü
Sitomegalovirüs (CMV)
Viral Hepatit
Influenza (Grip)
Respiratuar Sinsisyal Virüs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antibiyotiklerin etki spektrumları, Gram +/- üzerine etki edenler...

İlaçların fiyatları....

 

Gram-negatif
Proteobacteria türleri arasında önemli olanlar: Escherichia coli, Salmonella, v.b.Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Moraxella, Helicobacter, Stenotrophomonas, Bdellovibrio, acetic acid bacteria, Legionella. 
Kok (Bakteri) türleri: Neisseria gonorrhoeae, menenjit etmeni Neisseria meningitidis ve solunum sisteminde enfeksiyon yapan Moraxella catarrhalis sayılabilir.
Basil türleri: Solunum sistemini etkileyenler: Hemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. İdrar yollarını etkileyenler: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens. Sindirim sistemini etkileyenler: Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi.

 

Gram-pozitif
Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, ve Clostridium. Bu şube, Mycoplasma grubu
Actinobacteria ve Firmikütler, Deinococcus-Thermus grubu

Giriş
Takvim
«  Mart 2020  »
PztSalÇrşPrşCumCtsPzr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
İstatistik

Online: 1
Misafir: 1
Kullanıcı: 0

Copyright MyCorp © 2020