Cumartesi, 19.09.2020, 20:54
Hoş geldiniz Гость | RSS

BU SİTE SADECE TIP DOKTORLARI İÇİNDİR. WEB SAYFAMIZDA BULUNAN BİLGİLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

Menü
Ara

Göz ilaçları

“İlim ve sanat, itibar görmediği ülkeyi terk eder”

İbn-i Sina

 

ANTİVİRAL POMADLAR

Zovirax pomad………….....Asiklovir………………………………………..Glaxo…..25,23

Virupos pomad…………….Asiklovir………………………………………..Biem…...14,16

 

ANTİBİYOTİKLİ POMADLAR(5 g)

Ciloxan pomad(3,5 g)……….Siprofloksasin……………………………………Alcon….7,88

Fucithalmic pomad…………..Fusidik asit………………………………….A.İbrahim….7,92

Thiocilline pomad……………Basitrasin,Neomisin..……………………….A.ibrahim....2,03

Thilomaxine pomad(3,5 g)…..Tobramisin………………......................................Liba….6,37

Tobrex pomad(3,5 g)…………Tobramisin………………………………….....Alcon.….6,78

Tobrased pomad……………...Tobramisin……………………………………...Bilim.....3,72

Kemicetin pomad…………….Kloramfenikol………………………………..….Deva….2,74

Polytrim pomad………………Polimiksin,trimetoprim…………………………Glaxo.…8,17

Polimisin pomad(3,5 g)………Oksitetrasiklin ,Polimiksin B…………………..Koçak….0,88

Terramycin pomad(3,5 g)……Oksitetrasiklin ,Polimiksin B……………………Pfizer…0,99

 

ANTİBİYOTİKLİ DAMLALAR

Exocin…………………………Ofloksasin…………………………………A.ibrahim.…8,02

Okacin………………………….Lomefloksasin……………………………..Novartis…..5,89

Ciloxan…………………………Siprofloksasin………………………………..Alcon…..6,20

Siprogut………………………...Siprofloksasin……………………………….Bilim……2,06

Cipro……………. …………….Siprofloksasin…………………………….Biofarma…..2,00

Thilomaxine……………………Tobramisin……………………………………Liba…...7,59

Tobrased………………………..Tobramisin……………………………………Bilim….4,21

Tobrex………………………….Tobramisin……………………………………Alcon….7,58

Tobsin…………………………..Tobramisin………………………………….İ.Ethem…4,52

Genta……………………………Gentamisin………………………………….İ.Ethem…2,12

Gentagut………………………..Gentamisin…………………………………….Bilim....2,12

Getamisin………………………Gentamisin…………………………………….Deva.…2,13

Gansol…………………………Sulfisaxazol………………………………...Sanovel…...3,47

Cebemyxin…………………….Neomisin,Polimiksin……………………..A.İbrahim…..5,90

Neosporin……………………...Gramisidin,Polimiksin B,Neomisin…………..Glaxo….8,24

Oftalmotrim……………………Trimetoprim, Polimiksin B…………………...Alcon.…3,13

Polytrim…………. ……………Polimiksin,trimetoprim……………………....Glaxo..…8,24

SUNİ GÖZYAŞLARI

Tears Naturale Free………Propil Metil sellüloz,NaCl,KCl,Dekstran………...Alcon……10,18

Tears Naturale II….........H.Propil Metil sellüloz,Boraks,NaCl,KCl,Dekstran..Alcon……6,53

Dacrolux damla…………..Metil selüloz,NaCl,Dekstran,EDTA………………Alcon…...4,61

Refresh Tears damla……..Karboksi metil selüloz,borat,NaCl……………A.İbrahim…..13,54

Thilo Tears jel……………Karbomer,Mannitol,Tiyomersal……………………Liba……9,86

Thilo Tears SE…………...Karbomer,Mannitol……………………………........Liba…...14,63

Lacryvisc jel……………...Karbomer,mannitol,tiyomersal…………………….Alcon…..6,67

Siccapos jel………………Karbomer,mannitol,tiyomersal……………………..Biem……4,03

Sicca fluid jel…………….Karbomer,sorbitol,polivinil alkol………………...S.Farma…..5,03

Sicca Protect damla….…..Polivinil alkol, Dekspantenol ……………………….Biem…..4,03

Refresh damla……………Polivinil alkol,povidon,NaCl…………………...A.İbrahim….10,54

Liquifilm tears……………Polivinil alkol,klorobütanol,NaCl……………...A.İbrahim…..4,95

Oculotect damla…………..Polividon…………………………………………Novartis….4,61

Oculotect SE damla………Polividon…………………………………………Novartis….4,27

Protagent damla…………..Polividon…………………………………………......Liba….7,14

Dura Tears jel……….........Mineral yağ,lanolin,vazelin…………………………..Liba….4,72

Visco Tears jel……………Poliakrilik asit,sorbitol,setrimid............................Novartis….5,30

STEROİDLER

Pred-forte damla………….Prednizolon………………………………..........A.İbrahim…6,53

Norsol forte damla………..Prednizolon…………………………………………Bilim….5,12

Cebedex damla……………Deksametazon………………………………….A.İbrahim…6,05

Maxidex damla……………Deksametazon………………………………….......Alcon…6,78

Dexa-sine damla…………..Deksametazon…………………………………….....Liba.…7,96

Onadron damla……………Deksametazon…………………………………….İ.Ethem…2,91

Dexa-sine SE damla………Deksametazon………………………………………Liba…..10,33

Dekort damla……………...Deksametazon……………………………………...Deva…..2,71

Spersadex damla…………..Deksametazon……………………………….......Novartis…5,75

FML damla………………..Florometolon…………………………………..A.İbrahim…5,94

Flarex damla………………Florometolon…………………………………….Alcon……9,09

Efemoline damla………….Florometolon,Tetrahidrozolin……………………Novartis…7,86

Vexol damla……………....Rimeksolon……………………………………....Alcon……9,55

Cortimycine pomad……….Hidrokortizon………………………………….A.İbrahim…2,35

Maxidex pomad…………...Deksametazon…………………………………Alcon………7,14

 

ANTİİNFLAMATUAR DAMLALAR

Voltaren……………………Diklofenak…………………………………….Novartis….14,19

İnflased…………………….Diklofenak…………………………………….....Bilim……2,72

İndocolir……………………İndometazin………………………………….A.İbrahim     9,48

Acular……………………...Ketorolak……………………………………..A.İbrahim...12,36

Oftalar…………………….. Pranoprofen…………………………………...Alcon…….6,05

 

ANTİİNFLAMATUAR VE ANTİBİYOTİKLİ DAMLALAR

İndobiotic………………….İndometazin,Gentamisin……………………...A.İbrahim….7,59

Ocubrax……………………Diklofenak,Tobramisin……………………………Liba…...8,49

Blephamide………………...Sulfosetamid,Prednizolon,Fenilefrin…………A. İbrahim…5,94

 

 

ANTİALLERJİK DAMLALAR

Alergoftal……………………..Nafazolin,Antazolin…………………………Alcon…….3,83

Alergocrom……………………Kromolin Na…………………………………Biem……3,15

Allergo-comod………………..Kromolin Na…………………………………Biem…….6,15

Cromabak……………..............Kromolin Na……………………………...S.Farma….....9,61

Alomide……………………….Lodoksamid………………………………….Alcon……9,46

Thilomide…………………..…Lodoksamid…………………………………...Liba…….9,46

Patanol………………………..Olapatidin…………….………………………Alcon…...13,11

Naaxia………………………...Spaglutamat………………………………..Novartis......12,82

Emadine……………………......Emadastin……………………………………..Liba…...13,33Zaditen………………………..Ketotifen……………..……………………..Novartis…..18,19

Relestat ………………………..Epinastin………………………………..A.İbrahim……12,46                

 

 

VAZOKONSTRİKTÖRLER

Visine……………………..Tetrahidrozolin……………………………………..Pfizer….2,09

Eye-Visol………………....Tetrahidrozolin……………………………………...Bilim…1,96

 

ANTİGLOKOMATÖZLER

Xalatan damla……………..Latanaprost………………………………………Pfizer…..28,77

Lumigan damla…………….Bimatoprost…………………………………A.İbrahim….33,33

Xalacom…………………..Latanaprost,Timolol 5 mg……………………….Pfizer…..36,64

Travatan damla…………….Travoprost……………………………………....Alcon…..25,82

Azopt damla…………….....Brinzolomid……………………………………..Alcon..…19,36

Trusopt damla……………..Dorzolomid 20 mg……………………………...Merck…..17,52

Cosopt damla………………Dorzolomid 20mg,Timolol 5mg…….…………..Merck….30,80

Betoptic damla ……………Betaksolol 5,6mg………………………………...Alcon.....10,18

Betoptic S damla ……........Betoksolol 2,8 mg………………………………...Alcon.....10,67

Carteol LP %2 damla……..Karteolol 15 mg……………………………...A.İbrahim….16,15

Carteol LP %1 damla……..Karteolol 30 mg……………….......................A.İbrahim….16,15

Alphagan damla……………Brimonidin…………………………………..A.İbrahim…20,34

Pilosed %2…………………Pilokarbin………………………………………....Bilim…3,08

Pilosed %4…………………Pilokarbin………………………………………....Bilim…4,21

Pilogel HS Jel %4………….Pilokarbin………………………………………..Alcon.…12,60

Timabak %0,25…..………..Timolol 1,7 mg………………………………….S.Farma...11,76

Timabak %0,50…..………..Timolol 3,4 mg…………………………………S.Farma…12,30

Timoptic %0,25…………....Timolol 2,5 mg……………………………………Merck…11,29

Timoptic %0,50…………....Timolol 5 mg…………………………………….Merck…16,79

Timoptic-XE………….........Timolol 5 mg…………………………………….Merck…..8,84

Timosol damla %0,25……..Timolol 3,4 mg……………………………………Bilim…..3,18

Timosol damla %0,50……..Timolol 6,8 mg……………………………………Bilim…..4,36

Nyolol jel…………………..Timolol………………………………………….Novartis…8,81

İopidin……………………..Aproklonidin…………………………………….Alcon……19,39

 

MİDRİYATİKLER

Tropamid 0,5……………….Tropikamid……………………………………….Bilim….2,62

Tropamid 1,0……………….Tropikamid……………………………………….Bilim….3,52

Sikloplejin………………….Siklopentolat…………………………………A.İbrahim….2,93

Mydfrin……………………..Fenilefrin……………………………………….Alcon……8,49

 

DİĞER BAZI İLAÇLAR

Alcaine……………………Proparacain………………………………….Alcon………..7,24

Restasis damla……………Siklosporin………………………………….A. İbrahim…167,38

Visudyn flk………………..Vertoporfin…………………………………..Novartis...2,573,60

Diazomid tb……………….Asetozolamid…………………………………Sanofi………1,91

Miostat flk…………………Karbakol…………………………………….Alcon……….14,95

Fluorescite 5 ml ampul…….Florosein……………………………………..Alcon………15,86

Lid-care solüsyon………….Göz temizlik…………………………………Novartis…….24,00

 

 

Prednol 4  mg(20 tb)…………Metilprednizolon……………………………M.Nevzat….3,10

Prednol 16 mg(20 tb)…………Metilprednizolon……………………………M.Nevzat…8,92

Deltacortil 5 mg(20 tb)………..Prednizolon…………………………………Pfizer……..1,59

 

Tetradox 100 mg 14 tb………..Doksisiklin………………………………….Fako………5,08

Pervital tb……………………..Vitamin kompleksi…….………………..M.Nevzat….. .  7,50

Adrusen crono 30 tb………….Vitamin kompleksi………………………….Teka………24,50

Vitalux 30 tb………………… Vitamin kompleksi…………………………. Novartis….24,00

 

Aklovır 200 mg 25 tb………….Asiklovir……………………………………İlsan-ıltas...22.11      

Aklovır 800 mg 20 tb………….Asiklovir……………………………………İlsan-ıltas...69,62  

Zovirax 200 mg 25 tb………….Asiklovir……………………………………Glaxo SK...43,24

Zovirax 800 mg 20 tb………….Asiklovir……………………………………Glaxo SK.155,57

Vırosıl  200 mg 25 tb…………Asiklovir……………………………………..Saba…….13.23 

Vırosıl  800 mg 25 tb…………Asiklovir……………………………………..Saba…….39,91

Silovir  200 mg 25 tb…………Asiklovir……………………………………..Eczacıbaşı.10,29

Hernovır 200 mg 25 tb……….Asiklovir…………………………………......Nobel…….26,78           

Hernovır 400 mg 25 tb………..Asiklovir…………………………………….Nobel…….34,70

Hernovır 800 mg 25 tb…………Asiklovir…………………………………...Nobel…….45,93

 

Gliserin damla………………..Gliserin……………………………………….Şifa………2,50

Adsorbonac……………………………………………………………………Alcon…….12,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş
Takvim
«  Eylül 2020  »
PztSalÇrşPrşCumCtsPzr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
İstatistik

Online: 1
Misafir: 1
Kullanıcı: 0

Copyright MyCorp © 2020